Environmentálně šetrný provoz s sebou přináší mnoho pozitiv, ale dosud nejde o obecně známý a akceptovaný koncept. Při zavádění se může stát, že narazíte na nepochopení a odpor – proto je potřeba trpělivě všem vysvětlovat, co a proč se dělá. Komunikace probíhá jak uvnitř organizace, tak na veřejnost.

Na začátku je obvykle nějaké rozhodnutí zavést nové postupy – nejlépe je zakotvit jej v oficiálním dokumentu či strategii. Již v této etapě je vhodné zapojit zodpovědné pracovníky (nákupčí, vedoucí odborů) a o začátku procesu informovat všechny zaměstnance. Dobrým začátkem může být také dotazníkové šetření mezi zaměstnanci ohledně toho, jak jsou jim blízké principy udržitelné spotřeby a provozu, co sami dělají a co by rádi dělali.

Druhým krokem je pak formální zavedení nějakým interním předpisem, který dostanou na vědomí všichni zodpovědní pracovníci. Současně je vhodné připravit akční plán realizace a stanovit cíle. Některé body se pak promítnou i do dalších dokumentů – třeba do spisového řádu.

Na to navazuje vzdělávání zaměstnanců – jak přímo zodpovědných za realizaci, tak běžných pracovníků. Důležitou složkou vzdělávání je také vysvětlení motivace, proč má vlastně smysl úřadovat zeleně a co od toho lze očekávat. Zvláštní školení by pak měl mít úklidový personál, nákupčí, případně další pracovníci. Doplňkem školení jsou pak vhodné nápisy, informační materiály, nástěnky, oběžníky atd.


Komunikace na veřejnost

Je důležité informovat veřejnost o zahájení i postupných krocích a dosažených cílech. Úřady jsou financované z veřejných zdrojů a je dobře dát vědět, že prostředky jsou investovány účelně a s ohledem na životní prostředí. Tomu mohou posloužit informační cedule pro návštěvníky, tiskové zprávy, propagační materiály a předměty, dny otevřených dveří apod.

Informujte také dodavatele, že požadujete také informace o environmentální šetrnosti nabízeného zboží a že budete tyto požadavky zahrnovat i do podmínek výběrových řízení a nákupů.

Příležitostí k osvětě jsou i soutěže, veřejné akce (např. Ke Dni Země), spolupráce se školami a dalšími institucemi.

Manuál komunikační strategie (pdf, 28 stran)