Podpora: Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančníhomechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.

Realizace: Síť ekologických poraden a její partner ZO ČSOP Veronica.

Stručná informace o projektu:

Cílem projektu je rozvinout poradenství v oblasti udržitelné spotřeby veřejné správy a zajistit, aby se stalo kvalitní a vyhledávanou službou. Hlavními cílovými skupinami jsou environmentální poradci (pracovníci NNO) a veřejná správa. Projekt se zaměřuje na rozvoj metod environmentálního poradenství, školení poradců a pilotní ověření navrhovaných metod v institucích veřejné správy včetně zajištění zpětné vazby pro jejich úpravu a zlepšení. Součástí projektu je i prezentace jeho výstupů formou publikací, spolupráce s médií, www stránek.

Projekt se zaměřuje na zvýšení odborných kapacit specializovaného typu poradenství rozvíjeného NNO a uplatňovaného formou služby zejména v institucích veřejného sektoru. V obecné rovině tak pokládáme za hlavní přínos projektu pro zlepšení života v komunitách prostřednictvím aktivit a služeb NNO to, že rozvíjí poradenskou metodiku založenou na pozitivní interakci neziskového a veřejného sektoru, která může být součástí partnerského vztahu nebo základem pro budoucí utváření takového partnerství. Projekt má celorepublikovou působnost a využívá a syntetizuje zkušenosti z různých míst republiky, ale jeho přínos bude dán zejména následným uplatněním vytvořených služeb na lokální a regionální úrovni. Tematicky projekt spadá do ochrany životního prostředí a udržitelné spotřeby, které pokládáme za důležitou součást kvality života v komunitách. Zavedení environmentálně šetrného nakupování a provozu veřejných institucí (úřady, školy, univerzity, knihovny, …) navíc obvykle pozitivně ovlivňuje i jejich okolí (působení příkladem).

Popis aktivit:

Vytvoření metodiky zavádění udržitelné spotřeby do veřejné správy

Školení poradců

Pilotní ověření

Komunikace, prezentace, stimulace poptávky, medializace

Výstupy projektu:

    ZELENÉ ÚŘADOVÁNÍ - Tipy pro ochranu životního prostředí (pdf, 3,6 MB)
   

Sborník z konference:

    Prezentace MŽP
    Ekologicky šetrná služba - CENIA
    Ekologicky na úřadech - STEP
    Ekologické čištění - Ekologický institut Veronica
    Ekočištění v bratislavské lékárně - Ekoporadna Živica
    Ekologizace ve Vědecké knihovně Olomouc
    Ekologizace na Magistrátu Frýdek-Místek
    Ekologizace na KÚ Vysočina