www.sfzp.cz

 

www.mzp.cz

 

Podpořil: Státní fond životního prostředí

Role STEP: Nositel projektu

Obsah: Udržitelná spotřeba ve veřejném sektoru spadá do širšího rámce udržitelné spotřeby a výroby. Velmi významnou roli v tomto ohledu hrají právě instituce hospodařící s veřejnými prostředky (úřady, školy, střediska volného času, penziony pro seniory, kulturní zařízení, knihovny apod.). Velmi důležité je u úřadů a dalších veřejných institucí působení příkladem, protože tak pomáhají šířit udržitelný model spotřeby a výroby. Zároveň jejich poptávka stimuluje trh (zvyšuje nabídku a dostupnost vhodných výrobků a služeb). Tento potenciál lze promítnout i do ochrany klimatu.
Síť ekologických poraden postupně s vývojem této problematiky realizovala několik projektů zaměřených na budování ekoporadenských kapacit. Právě v tomto bodě chce navázat a doplnit stávající materiály o aspekty ochrany klimatu. Základní environmentální a ekonomická argumentace pro prosazování opatření na úrovni institucí tak získá další rozměr - rozměr ochrany klimatu. Mezi opatření s potenciálem pro ochranu klimatu v oblasti veřejných institucí patří např.: kancelářská a výpočetní technika (nákup, provoz), osvětlení, klima interiéru (teplota, vlhkost), doprava (organizace cest, preference hromadné dopravy, služební kola), kancelářské potřeby (recyklované materiály) apod. Jejich důslednější propagací a argumentací ve vztahu k ochraně klimatu dojde k většímu zviditelnění a ekoporadci obdrží metodiku, která jim usnadní práci s institucemi díky této argumentaci. Na úrovni zaměstnanců těchto institucí pak projekt přispěje k uvědomění si souvislostí jejich každodenní činnosti s možností ochrany klimatu a jejich vlastní schopností k ní přispět - ať už jako zaměstnanci nebo přeneseně i na úrovni jejich domácností.

Aktivity projektu:

1. Metodika pro poradce
2. Školení pro poradce
3. Pilotní ověření metodiky
4. Hodnotící workshop
5. Specifické webové osvětové nástroje a materiály
6. Příklady dobré praxe
7. Prezentace výstupů projektu: Tipy a nápady k ochraně klimatu v kancelářích (pdf), videospoty, leták (pdf)
8. Tipy na tento týden