Veřejným i soukromým subjektům nabízíme služby v oblasti zavádění environmentálně šetrného provozu a vzdělávání.
 
Zavádění environmentálně šetrného provozu

 • dotazníkové šetření mezi zaměstnanci ohledně toho, jak jsou jim blízké principy udržitelné spotřeby a provozu, co sami dělají a co by rádi dělali. Vytvoření dotazníku a zpracování výsledků.
 • vstupní analýza, která pokrývá oblasti: kancelářské potřeby, kancelářská technika, vybavení kanceláří, energie, osvětlení, voda, úklid, odpady, doprava, občerstvení/potraviny, včetně návrhů na opatření a zlepšení
 • pomoc při vypracování akčního plánu zavádění šetrného provozu včetně návrhu monitorovacích kriterií
 • zpracování hodnotící zprávy shrnující aktivity a výsledky za dané období
 • proškolení zaměstnanců – informační, motivační, rozsah 2-6 hodin
 • informační a komunikační podpora zaměřená na zaměstnance, klienty, média
 • metodická a odborná pomoc při zavádění environmentálních a sociálních kritérií do veřejných zakázek a nákupů
 • ad hoc konzultační podpora

Služby lze kombinovat dle potřeb zadavatele.

Cena: Základní analýza se liší v závislosti na rozsahu poskytnutých služeb. Rádi vám připravíme konkrétní nabídku.

 

Vzdělávání pracovníků v oblastech souvisejících s ekologickým provozem

Nabízíme akreditované kurzy (akreditace u Ministerstva vnitra). Kurzy mají 4 hodinovou časovou dotaci, lze je kombinovat v rámci jednoho seminárního dne. Vystavíme potvrzení o absolvování akreditovaného kurzu podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků. STEP je akreditovanou vzdělávací institucí podle tohoto zákona. 

Nabízíme také individuální kurzy podle preferencí klienta s individuální volbou témat a časovou dotací.

 • Environmentálně příznivý provoz instituce (AK/PV-167/2014)

Úvodní kurz představující principy a důvody pro ekologický provoz instituce.

 • Environmentálně příznivá opatření v institucích krok za krokem (AK/PV-168/2014)

Jak na ekoprovoz, příprava akčních plánů, environmentální analýza, sledování, měření a hodnocení.

 • Environmentálně příznivý provoz institucí: Od teorie k praxi I. (AK/PV-169/2014)

Tematický kurz k ekologickému provozu zaměřený na papír a kancelářské potřeby (úspory, výběr), jídlo a potraviny (výběr, ekoznačení, fairtrade, nápoje), odpady (předcházení, třídění recyklace), úspory vody, ochranu živočichů ve městech.

 • Environmentálně příznivý provoz instituce: Od teorie k praxi II. (AK/PV-10/2014)

Tematický kurz k ekologickému provozu zaměřený na úspory energie v budovách, nákup a provoz výpočetní techniky, úklid a úklidové prostředky, interiéry budov a dopravu.

 • Environmentálně příznivý provoz instituce: Příklady a případové studie (AK/PV-171/2014)

Přehled legislativy, certifikace a systémy řízení v ekoprovozu, vybrané příklady z ČR a EU a jejich podrobná prezentace.

 

Odpovědné zadávání veřejných zakázek

Nabízíme pomoc s přípravou veřejných zakázek - vkládání environmentálních a sociálních kritérií. Nabízíme kontrolu a dílčí úpravy zadávací dokumentace z pohledu environmentálních kritérií, doporučení a formulace vhodných kritérií s ohledem na obsah zakázky.

Zaměřujeme se na oblasti:

Cena: Orientačně 600 Kč/hodinu v závislosti na rozsahu poskytnutých služeb. Rádi vám připravíme konkrétní nabídku. 

 

 

Kontakt:        
Mgr. Renata Placková                             
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.