V každé kanceláři najdeme hned několik elektrospotřebičů – počítač, notebook, tiskárnu, často i kopírku, skener nebo třeba ledničku. Všechny tyto spotřebiče jsou náročné na výrobu, obsahují množství vzácných kovů, spotřebují nemalé množství energie – a také velmi rychle „morálně zastarávají“, nejsou už moderní a dostatečně výkonné. Přesto, nebo právě proto, bychom měli nákup a výměnu každého spotřebiče důkladně zvážit a poohlédnout se po těch, které mají nízkou spotřebu energie a poslouží nám co nejdéle. Ekologická likvidace vysloužilých spotřebičů je pak samozřejmostí. Spotřebu energie však neovlivňuje jen typ výrobku, ale také to, jak jej používáme – řadu užitečných tipů na úsporu elektřiny najdete v kapitole o úsporné provozu.

 

Jak vybírat kancelářskou techniku?

Životnost přístroje by měla být co nejdelší. Upřednostňujte proto takové výrobky, které lze dovybavit přídatnými zařízeními a jejich nefunkční části snadno vyměnit nebo opravit. Dlouhá záruční doba přístroje svědčí o dlouhé době využitelnosti.

Konstrukce nejlépe z recyklovatelných materiálů (každopádně bez PVC a zpomalovačů hoření), lehká rozložitelnost (jednou osobou se standardním nářadím), jednoduše rozpojitelná mechanická spojení, žádná pevná spojení (např. lepidlem, svarem) mezi rozdílnými materiály.

Balení přednostně v recyklovatelném materiálu (papír, polyetylén, nikdy PVC)

Spotřeba energie co nejnižší jak při plném provozu tak v pohotovostním režimu. Vybírejte výrobky s vypínačem možnost vypnout přívod elektřiny). Při výběru se řiďte podle povinného energetického štítku (u vybraných druhů zboží) nebo podle energetického značení (u kancelářské a výpočetní techniky - např. Energy Star , oficiální program Evropské unie, ještě lepší je certifikace TCO   která garantuje i minimální sociální standardy při výrobě).

Úsporný provoz a minimum toxických látek garantuje také ekoznačka EU - Květina. Momentálně jsou v platnosti tyto standardy:

 • Rozhodnutí komise ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky EU pro zařízení k tisku a kopírování (2013/806/EU)
 • Rozhodnutí komise ze dne 9. června 2011, kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky EU pro osobní počítače (2011/337/EU)
 • Rozhodnutí komise ze dne 6. června 2011, kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky EU pro notebooky (2011/330/EU)
 • Rozhodnutí komise ze dne 12. března 2009, kterým se stanoví revidovaná ekologická kritéria pro udělování ekoznačky Společenství televizním přijímačům (2009/300/ES)

 

Úsporný provoz: Vybírejte kopírovací zařízení a tiskárnu s duplexním modulem, který umožňuje oboustranný tisk a tisk více stran na jeden list papíru. Lepší je jedno víceúčelové zařízení než více přístrojů s jedinou funkcí.

Pro nákup výpočetní techniky vznikla také doporučená Metodika Ministerstva životního prostředí.


Při nákupu elektrospotřebičů si všímáme také energetické třídy (platí pro spotřebiče typu lednička, úsporné žárovky, varné konvice, mikrovlnné trouby apod., kterých je mnoho i v kancelářích). Nejlepší a nejúspornější třída je A, v případě ledniček pak A+++. Na energetických štítcích najdete všechny potřebné informace – u ledniček užitný objem ledničky/mrazáku, hlučnost, roční spotřebu energie a samozřejmě energetickou třídu. To velmi usnadní srovnávání různých modelů.

 

 

Chladicí boxy

Pro některé skupiny elektrospotřebičů energetické štítky teprve vznikají.  Jedná se např. o chlazené prodejní automaty, které jsou obvyklé na mnohých úřadech, nápojové chladničky, přístěnné vitrínové chladničky či zmrzlinové mrazničky. Tyto spotřebiče mají poměrně značnou spotřebu elektrické energie a každý může představovat až desetitisícové roční náklady za elektrickou energii. Přitom pro ně jsou energetické štítky povinné až od června 2016.  Mimo samotnou spotřebu tyto spotřebiče často mohou obsahovat neekologická chladiva, která jsou významnými skleníkovými plyny – tedy působí v rámci globálního oteplování. U každého chladiva se udává tzv. potenciál globálního oteplování (používá se zkratka GWP), který udává skleníkový efekt přepočítaný na úroveň efektu CO2.

Energetický štítek pro profesionální chladicí techniku obsahuje tradiční barevnou škálu vyjadřující účinnost výrobku a také roční spotřebu v kWh, objem chladicích a mrazicích prostor a klimatickou třídu. I přes jednotné štítky bude zpočátku orientace obtížná, neboť bude chybět srovnání. Je zřejmé, že uvádění štítku jako u mnoha jiných produktových kategorií povede k významné proměně trhu a snížení energetické náročnosti.

Jak vybírat profesionální chladicí zařízení v jednotlivých kategoriích:

 • nápojové chladničky – alespoň energetická třída C či lepší

 • pultové chladničky a mrazničky – alespoň energetická třída B či lepší

 • skladovací chladničky jednodveřové – alespoň energetická třída B či lepší

 • skladovací chladničky dvoudveřové – alespoň energetická třída D či lepší

 • skladovací mrazničky jednodveřové – alespoň energetická třída C či lepší

 • skladovací mrazničky dvoudveřové – alespoň energetická třída D či lepší

 • skladovací kombinované chladničky s mrazničkou – alespoň energetická třída D či lepší

 • přístěnné chladicí vitríny, horizontální chladničky pro obchody, horizontální mrazicí boxy pro obchody – alespoň energetická třída C či lepší

 • zmrzlinové mrazničky – alespoň energetická třída D či lepší

 • minibary – alespoň energetická třída A+ či lepší

 • vinotéky jednozónové – alespoň energetická třída A+ či lepší

 • vinotéky vícezónové – alespoň energetická třída A či lepší

 

Rovněž je velmi důležitý výběr modelů s ekologickým chladivem. Doporučeny jsou chladiva s GWP pod 150, tedy především R290 propan, R600a isobutan nebo R744 CO2. Např. chladiva R404a a R507 mají GWP 3300, R134a 1300 a R407c 1600.

Ve výběrových kritériích by se ale měla objevit i zdánlivě banální pravidla. Mezi nejjednodušší a poskytující největší úspory jsou dveře a víka. Ty výrazně zamezují úniku chladu, a tedy ušetří nejvíce nákladů na energii. Např. rozdíl ve spotřebě mezi nápojovou chladničkou bez dvířek a s dvířky může činit přes 50 %, což může v ročních nákladech činit např. 10 tisíc Kč pro běžnou velikost spotřebiče.

Další možností, jak vybírat úspornou profesionální chladicí techniku přináší evropská iniciativa ProCold, která na svém webu aktualizuje seznamy těch nejúspornějších výrobků dostupných na evropském trhu. Českou verzi můžete nalézt na http://www.uspornespotrebice.cz v sekci „komerční chlazení“. Další informace o iniciativě s možností osobní konzultace naleznete na http://www.procold.cz.

 

Úspory energie

 • Postarejte se, aby byly všechny přístroje přes noc a víkendy vypnuté (pomůžou např. zásuvkové lišty s vypínačem).

 • Vypínejte počítač a monitor při delších pracovních pauzách (tedy také při jednáních a obědech): životnost přístroje se tím nesnižuje.

 • Nezapínejte přístroje rutinně, ale teprve když s nimi potřebujete pracovat.

 • Kontrolujte, zda je u všech přístrojů aktivován úsporný režim.

 • Postarejte se, aby bylo možné přerušení dodávky proudu do zásuvek a síťových přístrojů – např. zabudováním spínacích hodin nebo mezistupňovým vypínačem (např. prodlužovací šňůra s vypínačem). I přístroje vypnuté, avšak stále zapojené do zásuvky, spotřebovávají energii.

 

{youtube}K6O2HJvMtUA|680|350|0{/youtube}

 

Efektivní využívání materiálu

 • Používejte přídavný podavač k ukládání nepotřebných z jedné strany již potištěných papírů. V případě potřeby tyto uložené papíry znovu používejte, např. k tiskovým zkouškám.

 • Při tisku i kopírování používejte funkci zmenšování textu, abyste přispěli k úspoře papíru.


Produkce odpadů

Používejte takový spotřební materiál a obal, který není jen na jedno použití. Například tonery u tiskáren a kopírek je možné znovu naplnit. V České republice je množství firem, které nabízejí profesionální recyklaci tonerů do tiskáren a kopírek i inkoustových náplní, tj. jejich opětovné naplnění k opětovnému použití. Kvalita tisku při použití renovované náplně je srovnatelná s náplněmi originálními.
Vybírejte takové výrobky, které je možné zdarma zpětně odevzdat k recyklaci. Do této kategorie patří v České republice veškeré druhy běžné kancelářské techniky.
 

Ekonomický provoz osobních počítačů

Byla provedena podrobná studie zaměřená na úsporný provoz počítačových sestav a tiskáren běžně používaných v kancelářském provozu. Cílem  bylo  ověření podmínek optimálních pracovních režimů.  V rámci  studie  byly  proměřeny  spotřeby  vybraných  typů  výpočetní  a kancelářské  techniky  rozdílného  stáří  v různých  pracovních  režimech.  Po vyhodnocení  výsledků  měření  byl  navržen  způsob  snížení  spotřeby  elektrické energie testované výpočetní techniky.

Studie ekonomický provoz osobních počítačů (pdf, 16 stran)

Počítače časem zastarávají a zpomalují se. Není nutné počítač nutně hned měnit ani se trápit při pomalém běhu. Vyzkoušejte nejdříve některé uživatelské tipy, jak počítač zrychlit a udržet v dobré kondici.

 

 

Ke stažení

Kancelářská technika. Environmentálně šetrný nákup a provoz stručné a přehledné informace o kancelářské technice, 4 stránky, druhé vydání, prosinec 2011

Informační list s podrobnými kritérii pro nákup a používání kanc. techniky - 9 stran, pdf.

Metodika pro zadávání veřejných zakázek - Kancelářská a výpočetní technika. STEP, 2016.

Jak nakupovat počítače v souladu se sociálními a ekologickými kritérii (pdf, 24 stran) vydala Ekumentická akademie, Praha, 2009.

Ekonomický provoz osobních počítačů - studie vypracovaná na Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně pro STEP, 16 stran

 


Důležité odkazy 


Program EU ke snížení spotřeby energií, EnergyStar, databáze výrobků: http://www.eu-energystar.org

Certifikace TCO (nízká spotřeba, ergonomie, sociální kritéria) - monitory, počítače, notebooky, tablety, projektory; databáze výrobků: http://tcodevelopment.com/

Hodnocení Greenpeace jednotlivých výrobců počítačů a mobilů

Oficiální metodika (schválená vládou ČR) k environmentálním nákupům výpočetní techniky na www.zelenenakupovani.cz

www.uspornespotrebice.cz Obsáhlá databáze elektrospotřebičů, která umožňuje výběr a srovnávání podle energetické náročnosti a dalších parametrů.