Na začátku procesu zavádění zeleného úřadování je výhodné projít si celou budovu s podrobným formulářem (zde v pdf), kde zapíšeme všechny podstatné skutečnosti o nákupech, spotřebě a vybavení. Výsledky nám ukážou, které oblasti jsou už jsou vyřešené dobře a kde jsou slabiny. Na základě toho lze stanovit akční plán a cíle, kterých chceme dosáhnout. Tentýž dotazník pak vyplníte třeba po roce a uvidíte, o kolik a kde došlo ke změně. Mnohé změny jsou velmi pozvolné a nejdou vidět v běžném provozu, pravidelné srovnávání a dokumentace postupných kroků je pak neocenitelná zpětná vazba.

Měření cílí na kvantifikovatelné položky – spotřebu energie, strukturu nákupů, odpady, spotřebu vody atd. U všech je potřeba určit vhodné jednotky a to buď absolutní (např. spotřeba energie v kWh) nebo relativní (podíl recyklovaného papírů na celkové spotřebě).

Měření není třeba začínat se začátkem roku, je dobré začít při zahájení zavádění zeleného úřadování. Samotný dotazník také poukazuje na klíčové oblasti, které je potřeba řešit.

Zároveň nesmíme zapomínat, že ne všechny důležité věci lze kvantifikovat a měřit – jde třeba o spokojenost pracovníků a návštěvníků, zdravé pracovní prostředí, podporu místních zemědělců. I tyto složky jsou důležitou součástí zeleného úřadování a nesmí být opomíjeny prostě proto, že pro ně není vhodná fyzikální jednotka.

Průvodce a dotazník k měření (pdf, 19 stran)