Obrázek košíkuPři ekologickém provozu se třeba se věnovat jednak nákupu zboží a vybavení, včetně znalosti ekoznačení, a také ekologickému provozu instituce.

Výběr nakupovaného zboží má významný vliv na životní prostředí. Na prvním místě to je množství – čím méně se spotřebuje i ekologicky šetrných výrobků, tím lépe. Nakupujeme tedy pouze nezbytosti. Dále je potřeba se zamýšlet nad původem, materiálem, toxicitou, recyklovatelností, (ne)bezpečností pro zdraví... Kritérií je mnoho. Výběr mohou usnadnit ekoznačky, které mohou získat pouze výrobky šetrné k životnímu prostředí, což garantují nezávislé organizace. Mnoho šetrných výrobků však ekoznačku nemá a přesto je lze jen doporučit jako ekologicky příznivé– například jízdní kolo na cestu do práce nebo kuchyňský ocet na úklid. Druhou stranou mince je pak greenwashing – tvrzení, že výrobek je šetrný k životnímu prostředí, ačkoliv to není pravda nebo nelze tuto skutečnost objektivně ověřit.

V jednotlivých částech najdete informace o ekoznačení obecně a doporučení pro nákup a provoz v jednotlivých oblastech. Nedoporučujeme konkrétní výrobky či značky, ale pouze kritéria, kterých by si měl spotřebitel při nákupu všimnout. Ve většině případů je v každé oblasti na trhu široká nabídka produktů a není problém si vybrat ten, který vyhovuje našim potřebám a nezatěžuje zbytečně životní prostředí. Environmentální kritéria lze zahrnout i do výběrových řízení podle zákona o veřejných zakázkách, blíže viz kapitoly Legislativa a Veřejné zakázky.

Úsporný a ekologický provoz je z pohledu environmentální šetrnosti stejně důležitý jako výběr a nákup nových věcí. V některých ohledech klade vyšší nároky na motivaci a zapojení zaměstnanců – zatímco nákup má obvykle na starosti jeden nebo několik málo lidí, tak počítač používají skoro všichni každý den. Totéž platí u specifických profesí, například úklidovém personálu. Na začátku ozeleňování provozu by tedy mělo být také proškolení pokud možno všech zaměstnanců – jak po stránce motivační, tak praktické.

Tematické oblasti

Pravidla zeleného nakupování

Ekoznačení

Veřejné zakázky a environmentální a sociální kritéria

Papír a papírové výrobky

Kancelářské potřeby

Elektrospotřebiče

Nábytek, vybavení, nátěrové hmoty

Občerstvení a stravování

Odpady

Osvětlení

Úklid a čištění

Hospodaření s vodou

Nechemické odstraňování plevele (např. kolem budov, na přilehlých plochách, parkovištích, chodnících)

Jak uspořádat akci ekologicky