Spotřeba pitné vody u nás je asi 110 litrů na osobu a den. Na umývání nádobí, vaření a pití ale potřebujeme jen asi 10 litrů denně. Na ostatní činnosti – tedy zejména splachování toalet, praní, umývání – by stačila i méně kvalitní voda, třeba dešťová. Cest jak snížit spotřebu vody je mnoho, některé z nich představujeme v tomto článku.

Vodu nespotřebováváme jen přímo, ale také skrytě – v potravinách dalších výrobcích. Množství „skryté vody“ se dá spočítat a může sloužit k porovnávání dopadů výrobků na životní prostředí – podobně jako ekostopa nebo uhlíková stopa. Vodní stopu různých výrobků najdete na webových stránkách Water Foootprint Network.

 

Úspory vody

Úspory by měly být vždy na prvním místě, ať už jde o jakoukoliv oblast. V případě vody však mohou důsledné úspory přinést také finanční pozitiva.

 

Úsporné baterie a perlátory

K umyvadlům a dřezům se vyplatí namontovat perlátory – jednoduché zařízení, které míchá vodu se vzduchem a spotřebuje se tak zásadně méně vody při umývání. Pro umývání nádobí i rukou je vhodný perlátor, který má průtok 2-3 litry vody za minutu. Podobné doplňky mohou mít i sprchové hlavice, zde je dostačující průtok kolem 6-8 litrů za minutu. Pákové baterie usnadňují míchání teplé a studené vody a uspoří teplou i studenou vodu. Výhodné jsou také termostatické baterie s trvale nastavenou teplotou vody, kde si ji uživatel nenastavuje sám.

 

Úsporný ohřev teplé vody

Teplou vodu stačí ohřívat na 60°C, teplejší není potřeba. Čím vyšší je teplota vody, tím větší jsou ztráty v ohřívači i v potrubí.

Důležitá je také co nejmenší vzdálenost vedení vody – nejlépe do 2 metrů od ohřívače k místu spotřeby. A všechny trubky by měly být dobře izolované.

Na ohřev teplé vody je možné využít také solární systémy, kogenerační jednotky, případně kotle na obnovitelná paliva.

 

Úsporné splachování

Duální splachovače (na 3/6 litrů vody), případně splachovače se stop tlačítkem jsou už samozřejmostí. Zpravidla se vyplatí vyměnit staré neúsporné toalety za moderní – návratnost je na úřadě do jednoho roku v hodnotě ušetřené vody (vodné a stočné). Úsporné splachovače a baterie mohou získat ekoznačku EU nebo Ekologicky šetrný výrobek. Přehled je v tabulce níže.

Splachovačů se vyrábí mnoho typů. Aby je návštěvníci používali správně, musí znát důvody a správný způsob splachování. Proto je vhodné toalety opatřit upozorněním s jednoduchým návodem (duální splachování nebo zastavení proudu vody stop tlačítkem) s apelem typu „šetříme vodou, šetřete s námi“.

Toalety nesmí protékat, často to ale nelze snadno poznat. Na otestování stačí nasypat trochu neškodného potravinářského barviva nebo vodových barev do nádržky a počkat, zda se obarvená voda dostane samovolně do mísy. Protékající toaleta může bez užitku propustit tisíce litrů vody ročně.

Na splachování je možné použít dešťovou nebo užitkovou vodu – její využití ovšem vyžaduje dvojí rozvody (nesmí dojít ke kontaminaci pitné vody a pitná voda se na splachování používá v době sucha).

 

Úsporný úklid

Uklízení podle ekologických principů spotřebovává jen malé množství vody. Používají se zejména mikrovláknové utěrky a mopy, které se navlhčí jen velmi málo. Ekologický úklid zavedli také v dánském Lollandu a jedním z přínosů byla právě nízká spotřeba vody.

 

Úsporné praní

Některé pračky umožňují zvláštní přívod vody – jak dešťové (jen je nutné zajistit dostatečnou čistotu a tlak) nebo teplé vody předehřáté třeba v solárních panelech nebo z obnovitelných zdrojů. Pračky můžete vybírat podle různých parametrů, mj. také podle spotřeby energie a vody. S tím dobře pomohou webové stránky www.uspornespotrebice.cz

 

Úsporné mytí nádobí

Nejúspornější je mytí nádobí ve dřezu. Pokud máte nádobí hodně a jinak myjete pod tekoucí vodou, může vyjít myčka nádobí úsporněji – ale budete potřebovat více chemických prostředků (na vlastní mytí, oplach atd.).Pokud se rozhodnete pořídit si myčku, můžete vybírat podle různých parametrů, mj. také podle spotřeby energie a vody. S tím dobře pomohou webové stránky www.uspornespotrebice.cz

  

Použití dešťové a šedé vody

Dešťovou vodu lze použít nejen na zálivku (kde je to naprosto logické), ale také na praní (poslední máchání proběhne v pitné vodě), na splachování toalet, na úklid. Je potřeba ale mít zajištěný svod dešťové vody, nádrž na uskladnění (nejlépe podzemní, kde je tma a chladno) a dvojí rozvody vody.Dešťovou vodu na splachování toalet používají třeba v centru ekologických aktivit Sluňákov.

Šedá voda je voda po osobní hygieně a mytí nádobí. Je možné ji využít ještě na splachování toalet nebo po přečištění třeba v kořenové čističce na zálivku. Vzhledem k tomu, že je částečně znečištěná, nelze ji dlouhodobě skladovat a je nutné zajistit rychlou výměnu. Obvykle je teplá a přes výměník může rekuperací tepla předehřívat studenou přitékající dešťovku. Velmi dobrý – a v našich podmínkách dosud unikátní - systém nakládání s šedou a dešťovou vodou má hotel Mosaic House v Praze.

 

Zasakování a zdržování dešťové vody

Zadržování dešťové vody by mělo být naprostou samozřejmostí. Je možné ji jednak uskladnit v nádržích a využít – na zálivku, na kropení silnic, na umývání, případně na praní, splachování, úklid. Druhou variantou je usnadnění vsakování – jednak na zelených střechách, dále pak v „zasakovacích prohlubních“, ale také plošně na štěrkových površích, ve vegetačních tvárnicích atd.

 

Úsporné výrobky s ekoznačkou
  
 29/2016 Trubky, tvarovky a potrubní systémy z polyolefinů Jde o alternativu PVC (novodur) – trubky jsou vyráběny z nezávadného polyetylenu, polypropylenu a polybutylénu. Pro tlakové i beztlaké rozvody vody, plynu, vytápění, odpady.
62/2015 Teplovodní ohřívače Výrobky užívané pro výrobu tepla jako součást ústředního topení (do 400 kW výkonu), platí pro ohřívače na obnovitelné zdroje i fosilní tuhá paliva a plyn. Určuje emisní limity, účinnost ohřevu, použité látky a další parametry. Výrobky musí být snadno opravitelné a jednotlivé díly vyměnitelné.

2013/250/EU

(Evropská ekoznačka - Květina)

Zdravotnětechnické armatury Týká se vodovodních baterií (včetně automatických), sprch a sprchových hlavic. Určuje požadavky na maximální průtok, úsporný provoz, materiály, které přichází do styku s vodou. Jen pro výrobky určené pro domácí použití. 

2013/641/EU

(Evropská ekoznačka - Květina)

Splachovací záchody a pisoáry Stanovuje zejména požadavky na množství vody pro jedno spláchnutí a redukci splachovacího objemu při velikosti nádržky nad 4 litry. Určuje množství a kategorie toxických látek, které může výrobek obsahovat.

 

Kam dál?

Poradna nakládání s dešťovou vodou Ekocentra Koniklec

Srovnání elektrospotřebičů podle spotřeby energií.