Přístup k odpadům má jasnou hierarchii, která je definována zákonem o odpadech. Na prvním místě je prevence, předcházení vzniku odpadů – nejlepší je ten odpad, který vůbec nevznikne. Na druhém místě je znovupoužívání již nepotřebných věcí. A teprve potom je materiálové využití, tedy recyklace. Poslední volbou pro odpady, které nelze zrecyklovat je jejich spálení (energetické využití) nebo uložení na skládku. Třídění odpadů i předcházení jejich vzniku je dobrovolné. Povinné je však důsledné třídění a správné nakládání s nebezpečnými odpady – ty musí být odevzdány oprávněné osobě a nesmí se smísit s běžným komunálním odpadem.


Jak na odpady?


Krok 1. Předcházení

Co nejméně obalů

 • Upřednostněte pitnou vodu z kohoutku podávanou ve vkusném džbánku se snítkou máty před PET lahvemi. Cena 1 l balené vody je kolem 8 Kč, cena litru pitné vody cca 0,05 – 0,07 Kč (dle výše vodného a stočného).
 • Nakupujete velká (gastro) balení. Nakupované množství však musí být přizpůsobené skutečné spotřebě.
 • Zboží, které nemusí být balené z výroby kupujte nebalené, ideálně do vlastních sáčků – ovoce, zeleninu, pečivo.

 

{youtube}icq9P_fgy6A|680|350|0{/youtube}

 

Vybírejte nejšetrnější obaly

 • Nejlépe se recyklují jednosložkové obaly (plastové láhve, polypropylenové sáčky), vyhýbejte se kombinovaným a vrstveným obalům (tetrapaku).
 • Zcela se vyhněte hliníkovým plechovkám na nápoje a konzervám – vyžadují při výrobě obrovské množství energie a nelze je použít opakovaně.
 • Pokud kupujete balené nápoje, vyberte ty ve vratných lahvích.
 • Ekologičtější je velká PET lahev než nevratná skleněná láhev. Viz Studie LCA nápojových obalů v ČR


Krok 2. Znovupoužívání

Mnoho věcí, které nepotřebujete, se může hodit někomu dalšímu. Výpočetní techniku, nábytek, ale i šanony a další věci není nutné vyhazovat. Pokud mohou ještě sloužit, nabídněte je k levnému odprodeji nebo zdarma pro další využití.


Krok 3. Třídění a recyklace

 • Věci, které už nelze dál využít k původní funkci, je potřeba řádně vytřídit a odevzdat k recyklaci. 
 • Systém třídění na úřadě či v domácnosti musí kopírovat systém třídění v obci – někde se třeba nápojové kartony dávají do zvláštních kontejnerů, jinde se dávají k papíru nebo plastům. Některá města mají také zavedený sběr plechovek nebo kovů do kontejnerů.
 • Obvykle se třídí papír, plasty, sklo, nápojové kartony. To lze doplnit sběrem kovových obalů, odděleným sběrem bioodpadu, který se pak buď odevzdá na kompostárnu nebo zkompostuje vlastními silami.
 • Vhodné je třídit zvlášť bílé a barevné sklo, což usnadní využití suroviny.
 • Na elektroodpad, baterie a trubicové a kompaktní zářivky lze získat zvláštní kontejnery přímo od zpracovatelů (kolektivních systémů). Možné je také odevzdávat nepotřebná CD a DVD k dalšímu zpracování.

 

Jak zavést třídění v kanceláři?

1. Proberte návrh s kolegy, vedením a případně připravte pracovní skupinu.
2. Vyhraďte prostor na umístění kontejnerů (pro celý úřad) a pro koše v kancelářích.
3. Pořiďte a nainstalujte potřebné nádoby. Třídění by mělo být tak snadné, jako je vyhazování směsného odpadu – tedy koše dát do každé kanceláře i do kuchyněk. Všechny koše opatřete popiskami, co do nich patří a co ne.
4. Informujte pracovníky a zejména úklidový personál o novém systému.
5. Kontrolujte fungování, naslouchejte připomínkám a dolaďujte systém.